Návody | Futurik Craft

Server na modpack Futurecraft

Návody

Vytvoření residence

Příkazy:

/res create <RESKA>                     – Vytvoří rezidenci

/res remove <RESKA>                  – Odstraní rezidenci

/res give <RESKA> <HRÁČ>        – Převede rezidenci na jiného hráče

/res info <RESKA>                          – Informace o rezidenci

/res message <RESKA> enter <TEXT>   – Nastavení zprávy při vstupu do rezidence

/res message <RESKA> leave <TEXT>    – Nastavení zprávy při odchodu z rezidence

/res tpset                                           – Nastavení místa teleportu do rezidence

/res tp <RESKA>                              – Teleport do rezidence

/res select vert                                – Rozšíření oblasti rezidence od Bedrocku po nebe (zadat před vytvořením rezidence)

/res subzone <RESKA> <SUB-RESKA>   – Vytvoří sezónu (sub-resku) v rezidenci

/res tp <RESKA>.<SUB-RESKA>                               – Teleport na zadanou sezónu (sub-resku)

/res set <RESKA> <FLAG> true/false     – Nastaví flag rezidenci (povolí/zakáže)

/res pset <RESKA> <HRÁČ> <FLAG> true/false   – Nastaví flag v rezidenci pro jiného hráče

Flagy (Vlastnosti):

move                    – Pohyb hráčů

build                     – stavění a boření

use                        – používání předmětů (dveře, páky …)

container            – používání beden

monsters             – spawnování mobů

creeper                – výbuchy creepra

flow                      – pohyb tekutin (voda, láva)

piston                   – fungování pistonů (redstonové obvody)

ignite                    – zapálení objektů

tp                           – vytvoření teleportu

subzone              – vytváření sub-resek

pvp                        – boj mezi hráči

damage               – ublížení

firespread          – šíření ohně (na Survivalu nefunguje)

explosions          – výbuchy TNT (na Survivalu nefunguje)


Random Posts

  • Team Speak

    IP adresa je: 81.0.217.180:6111